De gemeente volgt tijdens deze verkiezingen de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zo zorgen we er voor dat iedereen zich veilig voelt tijdens het stemmen. Daarom gelden op alle stembureaus de volgende maatregelen.

Coronamaatregelen

  • Het stembureau is zo ingericht dat u overal 1,5 meter afstand kunt houden van alle mensen die aanwezig zijn.
  • In het stembureau is een looproute. Deze route geeft aan hoe u moet lopen om 1,5 meter afstand te houden.
  • Bij de ingang van het stembureau staat desinfecterende handgel. Hiermee kunt u desgewenst uw handen ontsmetten.
  • De stemhokjes worden elk half uur schoongemaakt. Dit geldt ook voor andere contactpunten, zoals deurklinken.
  • In elk stembureau zijn verplicht vier stembureauleden aanwezig. Het vierde stembureaulid heeft de rol van gastheer/gastvrouw. Hij of zij zorgt er voor dat iedereen zich veilig genoeg voelt om te stemmen. U wordt binnen gelaten als er genoeg ruimte is om 1,5 meter afstand te houden.
  • Tussen u en de stembureauleden staat een kuchscherm.
  • U kunt desgewenst een mondkapje of mondneusmasker dragen.
  • Op locaties waar geen aparte ingang en uitgang gebruikt wordt, zorgt de gastheer of gastvrouw voor een soepele doorstroming. Volg zijn of haar aanwijzingen alstublieft goed op.

Heeft deze informatie u geholpen?