Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Deze persoon moet in dezelfde gemeente wonen als u. En kan de volmachtstem uitsluitend gelijktijdig met de eigen stem kan uitbrengen.

Iemand machtigen

  • U en de gemachtigde vullen de achterkant van uw stempas in en ondertekenen deze
  • U geeft de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. Dit kan een papieren kopie of een foto op uw smartphone of tablet zijn.
  • De gemachtigde stemt namens u.

Tips voor het maken van een veilige kopie van uw identiteitsbewijs

  • Schrijf op de kopie dat het om een kopie gaat.
  • Schrijf op de kopie dat deze bedoeld is voor uw machtiging.
  • Schrijf de datum op de kopie.
  • Streep op de kopie uw burgerservicenummer door. Doe dit ook met de nummers onderaan uw identiteitsbewijs.

Wat zijn de regels?

Iemand mag bij deze verkiezingen door maximaal 2 personen gemachtigd worden. De gemachtigde mag dus in totaal 3 stemmen uitbrengen: 1 voor zichzelf en 2 voor andere personen.

De gemachtigde brengt alle stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uit.

Digitaal toegankelijk voorbeeld van een volmachtbewijs

Heeft deze informatie u geholpen?